artynytsuoli.fi

Ärtyneen suolen hoitoa kokemukseen ja tieteeseen nojaten

Ärtyneen suolen hoito – emotional freedom techniques (EFT)

EFT, eli Emotional Freedom Techniques, on psykologinen hoitokeino, jolla voidaan saada tuloksia esimerkiksi lievään masennukseen, stressiin, kortisolin määrään, ahdistukseen, PTSD:hen, kipuun ja mielihaluihin. Hoidoissani yhdistän hengitysharjoitukset EFT:n, skeematerapian kanssa kokonaisuudeksi, jotta saan hoidettua mieltä koknaisvaltaisesti.

Emotional Freedom Techniques (EFT) on erinomainen hoitomuoto useaan psykologiseen vaivaan. Esimerkiksi seuraavia oireita ollaan hoidettu tutkimusten mukaan hyvin tuloksin:
– Lievä masennus (jopa -35%)
– Stressi (kortisoli laski jopa -37%)
– Ahdistuneisuus (jopa -40%)
– PTSD (jopa -32%)
– Kipu (jopa -57%)
– Mielihalut (jopa -74%)

Blogin sisältö

Emotional Freedom Techniques (EFT) hoitomuotona
Mihin EFT toimii?
Kuinka EFT toimii?

TÄRKEÄ HUOMIO!
Koska en ole koulutettu psykologi, tekemäni EFT ei sovellu sinulle jos kärsit vakavista henkisistä ongelmista, kuten vakava masennus (itsemurha-ajatukset yms), psykoosi tai muu vastaava.

Emotional Freedom Techniques (EFT) hoitomuotona

EFT, eli Emotional Freedom Techniques, on tehokas tapa hoitaa stressiperäisiä oireita. Stressi on yksi ärtyneen suolen isoimpia triggereitä / laukaisijoita ja saattaa jopa olla merkittävässä osassa ärtyneen suolen oireyhtymän alkamiselle. Stressiä, stressinsietokyvyn ongelmia, tunnelukkoja ja negatiivisia ajatuksia, sekä IBS-identifioitumista voidaan hoitaa muun muassa EFT:llä. EFT on tieteellisesti tutkittu hoitomenetelmä (lähde 1, lähde 2, lähde 3, lähde 4, lähde 5), joskin on tärkeä tiedostaa että tutkimusten koot ovat vielä suhteellisen pieniä.

Mihin EFT toimii?

EFT toimii yleiseen stressiin, ahdistukseen, mielihaluihin, motivaatio-ongelmiin, kipuun, pelkotiloihin ja lievään masennukseen. Yleisimpiä ongelmia, joita olen hoitanut, ovat esimerkiksi:

– Ahdistuneisuus ja masentuneisuus ärtyneen suolen oireista johtuen
– Lapsuuden traumat (joskin tähän yleensä toimii parhaiten Skeematerapia)
– Työpaikkakiusaamisesta johtuva stressi
– Parisuhteen ongelmat
– Pelkotilat kuten fobiat tai pelko siitä, että tietty ruoka tai asia (kuten ulos lähteminen) aiheuttavat ärtyneen suolen oireita
– Tunne siitä, että elämänhallinta on poissa / lamaantuminen

Myös fyysiset ongelmat voivat olla henkisiä taustaltaan. Esimerkiksi häpeä voi aiheuttaa ongelmia käden ylös nostamisessa tai äänen voimakkaassa projisoimisessa, sekä ryhdissä. Pelko selän satuttamisesta voi aiheuttaa toisella jalalla seisomista tai kehon taivutusta yhteen suuntaan. Tällöin henkisen tunnelukon hoitaminen parantaa myös fyysisiä häiriöitä.

Kuinka EFT toimii?

Kun hoidan EFT:llä, yhdistän siihen miltei aina visualisointiharjoituksia ja kehotuntemusta. Tämä toimii erittäin hyvin, sillä EFT:ssä on muutenkin kehollinen osuus läsnä hyvinkin voimakkaasti. EFT:ssä pyritään taputtamaan kehoa samalla kun käymme läpi psykologisia tapahtumia tai kun sanoitamme itsellemme positiivisia ajatuksia. Kehon ja mielen yhteys on erittäin tärkeä ja tämä “ongelman kehollistaminen” on hyvä tapa päästä tunteisiin käsiksi ilman, että ne voimistuvat liikaa. Tutkimusten mukaan itse taputuspaikalla ja tavalla ei ole väliä, mutta sillä taputtaako vaiko ei on.

EFT:ssä on taputusten lisäksi tärkeää visualisointi, tunteiden ja fyysisten tunteiden sanoittaminen, sekä positiivisten ajatusten ja visualisointien liittäminen alkuperäisiin negatiivisiin tunteisiin ja visualisointeihin. Esimerkiksi jos koet “Tukahduttavan vihan-punaisen lyyjypallon palleassa” ja haluamasi tunne olisi “Iloa säkenöivä sininen tuuli”, voitaisiin EFT:ssä linkittää nämä toisiinsa jatkuvalla syötöllä. Näin ollen, kehosi ja mielesi alkaa pikkuhiljaa liittämään nykyisen tunteen (negatiivinen) positiiviseen tunteeseen ja mielikuvaan. Tämä on osittain idealtaan samanlainen kuin välineellinen ehdollistuminen, mutta siinä käytetään myös joitain klassisen ehdollistumisen tapoja.

On kuitenkin huomioitava, ettei EFT yksinään kykene hoitamaan kaikkia oireita. Tämä on tärkeä muistaa, sillä ärtyneen suolen hoidon tulee olla monipuolista ja kokonaisvaltaista. Siinä tulee ottaa huomioon muun muassa ravitsemuksen vaikutukset, potilaan taustat ja paljon muuta. Lue ärtyneen suolen hoidosta lisää.

Varaa itsellesi ilmainen tunnin konsultaatio! Konsultaatio voidaan pitää puhelimitse, netitse tai Espoon Olarissa, eikä se sido sinua mihinkään.

Kyllä, hoidan! Olen hoitanut asiakkaita EFT:llä ja Skeematerapialla jo noin 4 vuoden ajan ja hoidan edelleenkin.