artynytsuoli.fi

Ärtyneen suolen hoitoa kokemukseen ja tieteeseen nojaten

Ärtyneen suolen hoidon tulee olla kokonaisvaltaista

Koska ärtynyt suoli on hyvin monimutkainen oireyhtymä, ei sen hoitaminenkaan ole yksiselitteistä. Ärtynyt suoli voi johtua hyvinkin monesta eri asiasta ja sillä saattaa olla useita eri laukaisevia tekijöitä, joka on otettava hoidossa huomioon.

 
 
Ärtyneen suolen hoidon tulee olla kokonaisvaltaista

HUOM! Tämän blogin uudelleenkirjoitus on kesken. Pyrin kirjoittamaan tämän puhtaaksi viikon sisällä (nyt: 7.2.24). Allaoleva teksti on nopea kopio vanhasta sivustani.

Ärtyneen suolen hoidon tulee olla monipuolista ja kokonaisvaltaista

 

 

 

Koska ärtynyt suoli on hyvin monimutkainen oireyhtymä, ei sen hoitaminenkaan ole yksiselitteistä. Ärtynyt suoli voi johtua hyvinkin monesta eri asiasta ja sillä saattaa olla useita eri laukaisevia tekijöitä, joka on otettava hoidossa huomioon.

 
 
 

Esimerkiksi seuraavia asioita tulee miettiä, jotta hoito onnistuu mahdollisimman hyvin: 1) Ruokavalion vaikutus kehoon ja mikrobikantaan, mukaan lukien lisäravinteet ja yksitoikkoisen ruokavalion vaikutukset

 

2) Psykologiset tekijät, jopa lapsuudesta saakka

 

3) Mahdolliset allergiat ja intoleranssit

 

4) Ruokailutottumukset ja -tavat

 

5) Unihygienia ja unen laatu

 

6) Päivittäisessä elämässä esiin tulevat mahdolliset negatiiviset tavat ja ajatukset

 

7) Fyysiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa lisäongelmia tai jopa joskus aiheuttaa oireyhtymälle tyypillisiä oireita

 

8) Elämänrakenne työpaikalla ja kotona

 

9) Lääkitysten vaikutus

 

10) Matala-asteisen tulehduksen vaikutukset ja sen hoitaminen

 

11) Sukupuolen ja iän vaikutus

 

12) Parasiitit ja loiset, sekä bakteeri/virustartunnoista johtuneiden vakavien oksennustautien vaikutukset

 

13) Muiden sairauksien mahdollisuuden kartoittaminen (esimerkiksi mikroskooppinen koliitti tai haiman toimintahäiriöt) ja paljon muuta! Kuten varmasti näet, IBS:n hoito ei ole yleensä vain ruokavalion muutosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ruokavalion muutos voisi saada isojakin muutoksia aikaiseksi. Esimerkiksi vatsan mikrobikantaan ja kehon tulehdustilaan on mahdollista saada selkeää muutosta ruokavalion muokkaamisella, joten tämä on erittäin tärkeä osa kokonaiskuvaa. Valitettavasti usein yhteen asiaan fokusoiminen tuo tuloksia jotka ovat joko tilapäisiä tai “tehokkaita laastareita”, eli eivät hoida itse juurisyytä.

 
 
 
 
 

Miksi siis juurisyitä pitäisi hoitaa kokonaisvaltaisesti?

 
 
 
 
 
 

Jos juurisyytä ei hoideta, “laastari” ei yleensä riitä tai ainakaan anna yhtä hyviä tuloksia kun juurisyyn hoidolla olisi mahdollista saada. Asiaa voi ajatella näin: Kuvittele, että keittiön pesukoneen sähköjohto kuvastaa hermostoa, jossa informaatio kulkee. Johdossa kulkeva sähkö taas kuvastaa signaaleja jotka kulkevat hermostossa. Virrankatkaisin kuvastaa päällä olevaa juurisyytä. Johdon pää pesukoneen kohdalla kuvastaa selkärankaa. Pesukone, joka on kiinni johdossa, taas kuvastaa aivojasi. Ajatellaan nyt normaalin suoliston ja hermoston toimintaa. Kuvittele, että virrankatkaisijasta painaminen ei tuota tarpeeksi sähköä, jotta impulssi menisi johtoon. Näin käy esimerkiksi kun suolistossa on pieni määrä kaasua, eikä se aktivoi hermostoa sen ihmeellisemmin. No, ehkäpä nyt tuleekin oikein iso määrä kaasua – virrankatkaisijasta painaminen tuottaa nyt sen verta sähköä että impulssi menee johtoa pitkin johdon loppuun saakka (selkärankaan) ja sieltä pesukoneeseen (aivoihin), mutta vain hetkellisesti. Pesukoneessa olevat komponentit (signaalin kivuksi tulkitsevat asiat aivossa), eivät kuitenkaan vielä mene päälle. Sähkömäärän (hermoston aktivoitumisen) pitää olla todella kova, pitkäkestoinen ja sen pitää yhdistyä muihin asioihin (mm. suru, viha tai muut negatiiviset tunteet; muistikuvat aiemmista kokemuksista; unenpuute; aivojen huomio / fokus asiaan), jotta informaatiosta muokataan negatiivinen kokemus – eli kipu.

 
 
 
Ärtyneestä suolesta kärsivän hermosto ei toimi normaalisti. IBS on oikeastaan kroonisen kivun oireyhtymä, vähän kuten Fibromyalgiakin on. Näin ollen hermosto on ylikuormittunut ja on oppinut tehokkaammaksi – sille on muodostunut pitkäaikainen muistijälki. Usein pitkälle kroonistunut hermoston yliaktivoituminen myös tappaa hermosolujen vieressä olevia “jarruttaja soluja” (gliasolut) ja aiheuttaa aivoissa signaalin “ylianalysointia”. Tämä yhdistelmä aiheuttaa sen, että hermoston solut ovat tehokkaampia ottamaan signaalia vastaan; kykenevät antamaan signaalin myös kemikaaleista, joita aiemmin eivät olisi voineet käyttää tähän; eivät ole “jarrutuksen” alaisena ja saavat aivoissa aikaan isomman reaktion kuin normaalisti.
 
 
 

Tämä on juuri se, mitä ärtyneessä suolessa ei voida parantaa. Siksi johdosta tuleva signaali saa pesukoneen päälle selkeästi pienemmällä katkaisijan napsasulla (ulkoisella stimuluksella), kuin normaalisti. Mitä siis tehdä asialle? Tässä vaiheessa kannattaa estää katkaisijan päälle laittaminen ja vähentää pesukoneen toimintaa. Toisin sanoen, haluamme vähentää hermoston signaalien lähettämistä juurisyiden ja triggereiden / laukaisijoiden hoitamisella. Tämän lisäksi haluamme auttaa mieltä keskittymään positiivisempiin asioihin, jotta sisään tulevia signaaleja ei tulkittaisi niin negatiivisessa valossa.

 

 

 

 

 

Kuinka hoidan ärtyneen suolen oireyhtymää?

 

 

 

Ensinnäkin on tärkeä tiedostaa, että on tilanteita, joissa minä en ole ensimmäinen apu. Esimerkiksi silloin kun alkuperäinen ongelma on allergia, intoleranssi, parasiitti tai bakteeri. Myös vaikkapa vakava masennus on hoidettava muualla. Näissä tapauksissa on käytävä lääkärillä tai psykoterapeutilla. Tällöin esimerkiksi lääkkeiden käyttö voi olla täysin perusteltua. Kun nämä ongelmat ovat hoidettu, on tärkeää varmistaa kehon ja mielen tasapaino myös muilla tavoin, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman hyvä palautuminen.

 
 
 

Tähän samaan hengenvetoon sanon, että jos sinulla ei vielä ole IBS diagnoosia, käythän lääkärillä varmistamassa, että sinulla on IBS. Tämä on tärkeää, sillä ärtyneen suolen oireesi voivat oikeasti kieliä myös esimerkiksi mikroskooppisesta koliitista tai muusta sairaudesta.

 
 
 
Ärtyneen suolen hoidossa tulee keskityttyä kokonaisuuteen. Pyrin aina hoidoissani huomioimaan ruokavalion, unen, liikunnan, asiakkaan nykyelämän tuomat stressit (esimerkiksi työpaikalla ja kotona koettu stressi), asiakkaan menneisyydestä tulevat stressitekijät, asiakkaan sosiaalisen tilanteen, iän ja sukupuolen vaikutukset, sekä fyysiset häiriöt.
 
 
 

Pyydän alussa ja tasaisin väliajoin asiakkaitani täyttämään esimerkiksi syvällisiä t

 

unnelukkotestejä ja ruokapäiväkirjaa, sekä käymään läpi elämässä tällä hetkellä käynnissä olevia stressitekijöitä ja rakenneongelmia. Rakenneongelmia ovat asiat, jotka edesauttavat negatiivisten asioiden tekemistä tai tapahtumista. Näitä voivat olla esimerkiksi liiallinen sosiaalisen median käyttö tai liikunnan puutteeseen vaikuttavat tekijät kotona tai työpaikalla. Hoidoissa keskitytään näiden asioiden läpikäymiseen helppojen tapojen muodossa, esimerkiksi ravitsemuksen ja unen parantamisen kohdalla; meditaatio- ja/tai hengitysharjoittein; ja asioiden yhdessä pohtimisella. Elämäntapaneuvonnalla on siis suuri rooli ärtyneen suolen oireyhtymän hoitamisessa. Henkisellä puolella meditaation lisäksi käytämme Emotional freedom techniques (EFT) hoitoja, jotka ovat eritoten tehokkaita negatiivisien tunteiden kohdalla, ja Skeematerapiaa eli tunnelukkojen hoitoa. Myös Neurokineettisen terapian (NKT) käyttö voi olla hyödyllistä, esimerkiksi lantionpohjan häiriöissä. Kokonaisuuden kannalta on todella tärkeää, että asiakas oppii tapoja ja keinoja hoitaa itse itseään. Omahoitotaitojen oppiminen, eritoten kivun lievittämiseen ja positiivisuuteen liittyen, on loppujen lopuksi ehkäpä tärkein asia itsetunnon kohottamisen kannalta. Näiden taitojen oppiminen tuo myös rauhallisen mielen, antaen varmuuden siitä, että mahdollinen “kohtaus” menee nopeammin ohi opittujen taitojen avulla. Tämän lisäksi haluan tukea asiakasta myös hoitosuhteen loputtua. Siksi asiakkaani saavat halutessaan käyttöönsä artikkeleita, videoita ja omahoito-ohjeita hamaan tulevaisuuteen saakka.

Ärtynyt suoli voi johtua hyvinkin monesta eri asiasta ja joskus diagnoosit voivat olla vääriä. Ongelmaa pitääkin lähestyä usealta eri kantilta, ottaen huomioon esimerkiksi stressin, lapsuuden traumat, muut sairaudet, tulehdukset, ravinnon, liikunnan, unen ja jopa seksuaalihormonien muutokset.

Olen koonnut useita eri artikkeleita tähän blogi postaukseen. Suosittelen etsimään aiheeseen liittyviä artikkeleita klikkaamalla alla olevia linkkejä.

Stressin vaikutus

Ärtyneen suolen syitä on useita.

Stressin vaikutus ruoansulatukseen ja suoliston toimintaan on erittäin selkeää. Esimerkiksi stressin vaikutus toiminnallisiin vatsavaivoihin (dyspepsia) on todettu olevan todella suuri (1, 2).

Kun tiettyjen hormoonien määrät muuttuvat, niin kutsuttu Gastric Phase III (PGIII) häiriintyy. Tämä voi vaikuttaa muun muassa bakteerien määrään suolistossa, koska ruoka saattaa pysyä ohutsuolessa liian pitkään (3), sillä GPIII:n normaali pituus on noin 5-15 minuuttia (4), mutta ärtyvän suolen oireyhtymässä tämän on todettu häiriintyvän.

Muun muassa hormoni nimeltään Greliini vaikuttaa suoliston toiminnan nopeuteen ja Greliiniin taas vaikuttaa stressi. Stressin lisääntyessä, Greliinin määrä nousee ja tämä nopeuttaa suoliston toimintaa. Greliiniä on ripulipainoitteisessa ärtyneessä suolessa selkeästi enemmän kuin ummetuspainoitteisessa – jopa noin 2,5x määrä. (5)

IBS-C vs IBS-D

Suoliston nopeuden muutokset ärtyneessä suolessa

Ripulipohjaisessa ärtyneessä suolessa, ruoan eteenpäin työntyminen (Migroiva myoelektrinen kompleksi / MMC) nopeutuu normaaliväestöön verrattuna. Esimerkiksi aiemmin mainittu GPIII, joka on osa MMC:tä, häiriintyy mm. stressin vaikutuksesta siten, että supistuksia, jotka työntävät ruokaa eteenpäin, tulee noin 13% useammin ja ruoka työntyy noin 37% pidemmälle suolistossa kuin normaalisti (6). Kuten aiemmin mainittu, hormonitoiminta vähintäänkin Greliinin kohdalla on häiriintynyt myös IBS-D:n kohdalla, lisäten GPIII:sen nopeutta ja tehokkuutta.

Ummetuspohjaisessa ärtyneessä suolessa, ruoan eteenpäin työntyminen taas hidastuu normaaliväestöön verrattuna. Esimerkiksi GPIII:n tuottamat supistukset tulevat noin 30% harvemmin ja ruoka työntyy suolistossa jopa 31% lyhyemmän matkan. (6) MMC:n aloittaa niin kutsuttu Gastrokolinen refleksi, joka on tunnetusti ylireagoiva ripulipohjaisessa IBS:ässä (7).
 
Tätä voidaan kuitenkin käyttää hyödyksi ummetuspohjaisessa ärtyneessä suolessa, sillä vaikka MMC kokonaisuudessaa on hitaampi ummetuspohjaisessa ärtyneessä suolessa, gastrokolinen refleksi näyttäisi toimivan jotakuinkin normaalisti. Näin ollen iso aamupala voi auttaa aamulla vessaan pääsemisessä, kuten voivat isot ateriat muutoinkin.
 
Toisin sanoen, suuremmat kalorimäärät ja ruoan massan määrät työntävät ruokaa eteenpäin enemmän kuin pienemmät – ota tämä huomioon ruokaillessasi. On kuitenkin useita muita ongelmia, jotka voidaan diagnisoida ärtyneen suolen oireyhtymäksi ja tämäkin on syytä pitää mielessä.

Nopeuden vaikutus bakteerikantaan

Kuten aiemmin mainitsin, mitä pidempään ruoka on ohutsuolessa, sen isompi mahdollisuus bakteerien liikakasvulle on. Näin ollen, ummetuspohjaisessa ärtyneessä suolessa ohutsuolen bakteerien liikakasvu (SIBO) on hyvinkin paljon yleisempää kuin ripulipainoitteisessa. (8) Tämä ei kuitenkaan ole ainut syy bakteeritasapainon järkkymiselle, joten ripulipohjaisessakin ärtyneessä suolessa voi olla ohutsuolen bakteerikannan liikakasvua tai muuta bakteeritasapainon järkkymistä. Lue käytännön vinkki tähän liittyen (mm. metaanin vaikutus) alla olevasta osiosta.

Käytännön vinkit

Ärtyneen soulen stressin hoito

1) Stressin merkitys ja hoito

Greliinin isompi määrä IBS-D:ssä saattaa merkitä sitä, että stressillä on isompi merkitys ripulipainoitteisessa ärtyneessä suolessa kuin ummetuspainoitteisessa ärtyneessä suolessa. Toki stressi vaikuttaa kaikissa ärtyvän suolen oireyhtymän tyypeissä (tästä lisää myöhemmissä postauksissani), mutta tämän teorian mukaan, etenkin ripulipainoitteisessa ärtyneessä suolessa tulisi hoitaa stressitekijöitä mahdollisimman hyvin.

Stressin hoitamiseen soveltuu erinomaisesti Emotional Freedom Techniques hoito, etenkin jos siihen liitetään vahvasti mukaan tunnelukkojen tarkastelu ja meditatiivinen hengittely (katso esimerkkejä hoidoista). EFT:n on todettu muun muassa olevan tehokas ahdistuksen hoidossa (9), vihan hoidossa (10), ylensyönnin hoidossa (11) ja monessa muussakin ongelmassa. Esimerkiksi kipu, masennus, PTSD ja mielihalut.

Tässä esimerkki eräästä tutkimuksesta:
“Posttest, significant declines were found in anxiety (-40%), depression (-35%), posttraumatic stress disorder (-32%), pain (-57%), and cravings (-74%), all P < .000. Happiness increased (+31%, P = .000) as did SigA (+113%, P = .017). Significant improvements were found in RHR (-8%, P = .001), cortisol (-37%, P < .000), systolic BP (-6%, P = .001), and diastolic BP (-8%, P < .000). Positive trends were observed for HRV and HC and gains were maintained on follow-up, indicating EFT results in positive health effects as well as increased mental well-being.” (12)

 

Myös meditaatio voi auttaa. Esimerkiksi erään juuri vähän aikaa sitten (4.2020) julkaistun tutkimuksen mukaan (13) meditatiivinen kongnitiivinen terapia selkeästi vähensi potilaiden oireita ja paransi elämänlaatua.

 

2) Suoliston bakteerikannan merkitys ja hoito

Kun ummetuspohjaisessa ärtyneessä suolessa ruoka pysyy pidempään ohutsuolessa ja työntyy hitaammin eteenpäin, bakteereilla on enemmän aikaa syödä ruokaa ja kasvaa. Näin ollen ohutsuolen bakteerien liikakasvun (SIBO) mahdollisuus on suurempi ummetuspainoitteisessa ärtyneen suolen oireyhtymässä (14). Tämä taas tarkoittaa sitä, että ummetuspohjaisen ärtyneen suolen kohdalla on eritoten syytä tarkistutta bakteerikannat ja pyrkiä tasapainoittamaan niitä.

SIBO myös itsessään mahdollisesti hidastaa GPIII:a, sillä metaani kaasun muodostuminen hidastaa suoliston toimintaa ja SIBO:ssa metaania muodostuu normaalia enemmän ohutsuolessa, kun sitä normaalisti tulee eniten paksusuolessa (15, 16). Tämän vuoksi ummetuspohjaisessa IBS:ässä olisi hyvä tutkia antibioottien mahdollisuutta (17), jonka jälkeen mahdollisesti voitaisiin käyttää probiootteja uudelleen kolonisaatiota varten.

Tämä on tietenkin asia josta ehdottomasti pitää keskustella lääkärin tai siihen erikoistuneen hoitajan kanssa! On myös olemassa joitain luonnonmukaisia keinoja kuten hunaja, mutta näitä pitää tutkia lisää.

3) Sinisen värin hyöty

Sinistä väriä kannattaa hyödyntää. En ole syyttä valinnut sinistä väriä sivujeni ja hoitohuoneeni seinien väriksi. Sininen väri näyttäisi nimittäin olevan hyvinkin rauhoittava(18) (tosin tätä pitää vielä tutkia lisää) ja, kuten me kaikki tiedämme, stressihän on iso asia ärtyneen suolen oireyhtymässä.

Voitkin käyttää tätä hyödyksesi – ehkäpä sinulla on rentoutumiseen tarkoitettu huone (makuuhuone vähintäänkin!), jonka voisit maalata siniseksi? Tai ehkä stressaavassa tilanteessa voisit tukeutua siniseen väriin jollain muulla tavalla? Taivaalle katsominen voisi olla yksi hyvä idea, sillä silloin rentoudut myös luonnossa olemisen seurauksena.

Sinistä voidaan käyttää myös muutoinkin hyväksi ärtyneessä suolessa. Koska ripulipainoitteisessa IBS.ässä ruoan volyymillä ja kalorimäärällä on väliä, olisi hyvä keksiä keino jolla vähentää näitä ilman henkistä taistelua. Tosin, jos kärsit syömishäiriöistä, etenkin anoreksiasta, ethän lähde tälle linjalle! Rentona syöt hitaammin ja vähemmän, koska aivosi ehtivät saada vatsalta viestin sen täyttymisestä. Tässä viestissä kestää yleensä noin 20 minuuttia (19).

Joten miten saat itsesi hidastamaan syömistäsi? No toki pureskelemalla hitaammin, mutta voit myös käyttää sinistä väriä apuna, joskin tästä ei vielä ole paljon tutkimusta. Joidenkin mukaan se toimii erittäin tehokkaasti, eikä siitä varmasti haittaakaan ole!

Varaa itsellesi ilmainen tunnin konsultaatio! Konsultaatio voidaan pitää puhelimitse, netitse tai Espoon Olarissa, eikä se sido sinua mihinkään.