artynytsuoli.fi

Ärtyneen suolen hoitoa kokemukseen ja tieteeseen nojaten

Ärtyneen suolen yleisyys – Kuinka moni Suomalainen kärsii?

Ärtynyt suoli on ympäri maailmaa esiintyä ja koko ajan yleistyvä toiminnallinen vatsavaiva, joka on yleisempää naisilla kuin miehillä. Mutta kuinka moni Suomalainen kärsii tästä? Se selviää tämän artikkelin aikana!

Kuinka moni Suomalainen kärsii ärtyneestä suolesta?

Erot eri maiden välillä ovat huimia; alimmillaan noin prosentti (Ranska) ja ylimmillään jopa 32% (Nigeria). Suomessa arviolta noin 5-15% kärsii IBS:ästä, mutta diagnoosit ovat puutteellisia ja joskus mahdollisesti jopa vääriä. Tutkimuksien lähteet löytyvät sivun lopusta

Valtavia eroja

Näyttäisi siltä, että ärtynyttä suolta esiintyy noin 11 %:lla maailman väestöstä (1), mutta samalla ero on huima maiden välillä. Ranskassa arvioidaan ärtyneen suolen olevan 1,123–4,724 %:lla väestöstä, kun Nigeriassa arvioidaan luvun olevan jotakuinkin 32 %:lla.

Ärtyvän suolen oireyhtymää esiintyy enemmän naisilla, kuin miehillä, mutta syytä tälle ei vielä tiedetä. (2) Suomessa jopa noin 16,5 %:lla saattaa olla ärtynyt suoli – käytännössä tämä tarkoittaa, että mahdollisesti jopa noin 900 000 suomalaista kärsii IBS:ästä. Yleinen arvio kuitenkin pyörii noin 5-15% välillä. Arvio heittelehtii, sillä osa arvioista on tehty käyttäen vanhempia kriteereitä.

Diagnostisia ongelmia

Tiedetään myös, että suuri osa lievästä IBS:ästä kärsivistä ei luultavammin koskaan käy lääkärillä tai saa diagnoosia. Diagnostiseksi ongelmaksi muodostuu se, että usein ärtyvän suolen oireyhtymä saattaa olla jotain muuta kuin “vain ärtynyt suoli”.

Esimerkiksi Keliakia voi aiheuttaa samanlaisia oireita ja, jos tätä ei testata, voi diagnoosiksi tulla ärtynyt suoli. Suomessa onneksi Keliakia testataan hyvinkin nopeasti.

On myös olemassa joitakin fyysisiä ongelmia, jotka voivat aiheuttaa ärtyvän suolen oireyhtymän oireita ja siten sen diagnoosin saamisen. Esimerkiksi lantionpohjan häiriöt voivat aiheuttaa näitä ja ne tuleekin kartoittaa hyvin vaikkapa Neurokineettisella terapialla.

Vatsavaivojen diagnisointia vaikeuttaa myös se, että, järkevää testausmetodia ei ole olemassa, sillä syitä oirekuvastoon on niin useita. Vaikka vuonna 2016 tuli uusi Rome IV Criteria, jonka avulla diagnoosia pyritään parantamaan, tilanne on edelleen melko lailla vaikea. Rome IV Criteriasta voit lukea lisää täältä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koska ärtynyt suoli on yleisdiagnostinen termi, ei ole kaikille sopivaa hoitoa, vaan sinun on saatava selville, mistä sinun ärtyneen suolen oirekuvastosi johtuu ja hoitaa kyseiset ongelmat pois niin hyvin kuin mahdollista.

Varaa itsellesi ilmainen tunnin konsultaatio! Keskustellaan yhdessä ärtyneestä suolestasi ja selvitetään mitä sille voisi tehdä!