artynytsuoli.fi

Ärtyneen suolen hoitoa kokemukseen ja tieteeseen nojaten

Ärtyneen suolen oireet ja rajoittavuus

Kun puhutaan ärtyneen suolen oireista, yleisimmin mainitaan turvotus, kipu ja ilmavaivat. Valitettavan usein oksettavasta olosta, aivosumusta, väsymyksestä ja psyykkisistä oireista ei puhuta paljonkaan. Etenkin psyykkiset oireet jäävät liian usein paitsioon. Tämän artikkelin aikana käyn läpi oireita tarkemmin, jotta saat selkeämmän kokonaiskuvan ärtyneen suolen oireista.

HUOM! Tämän blogin uudelleenkirjoitus on kesken. Pyrin kirjoittamaan tämän puhtaaksi viikon sisällä (nyt: 3.6.24). Alla oleva teksti on nopea kopio vanhasta sivustani.

Tämän blogin aikana opit: – Mitkä ovat yleisimmät ärtyneen suolen oireet – Mitä harvemmin kerrottuja oireita IBS:ässä on – Kuinka ärtynyt suoli vaikuttaa elämään ja miksi sen oireisiin tulee laskea mukaan myös psykologiset oireet Blogin sisältö: 1) Ärtyneen suolen oirekuvasto 2) Kuinka ärtyneen suolen oireyhtymän oireet rajoittavat elämää 3) Minkälaisia tunteita ärtynyt suoli herättää siitä kärsivien päivittäisessä elämässä 4) Mitä ovat ärtyneen suolen oireyhtymän fyysiset oireet 5) Millaisia hoito- ja omahoitomahdollisuuksia ärtynestä suolesta kärsivillä on? Suosittelen tämän artikkelin lukemista eritoten heille, jotka ovat ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsivän lähimmäisiä.

 
 
 
 
 
 
 

Ärtyneen suolen oirekuvasto

 

 

 

Ärtyneen suolen oireisiin kuuluu muun muassa: Fyysisiä oireita, kuten – Ripuli – Ummetus – Vaihteleva vatsan toiminta (normaalista huonoon tai ummetuksesta ripuliin) – Lihaskivut – Suoliston kivut – Pahoinvointi – Turvotus ja ilmavaivat – Aivosumu ja päivittäinen väsymys – Tajunnan menetys (harvinaista) – Virtsaamistiheyden lisääntyminen – Alaselän, vatsan tai lantion kipuilu / kramppailu – Joskus saattaa myös esiintyä limaista ulostetta tai muutoin muuttunutta ulostetta (kuten ulosteen värimuutokset) Huomioithan, että veri ulosteessa ei ole normaalia IBS:ässä. Kirkas veri kertoo yleenstä mahdollisesta fissuurasta (haavauma suoliston loppupäässä tai peräaukossa) tai peräpukamasta. Tumma veri kertoo mahdollisesti vatsahaavasta tai muusta haavasta suolistossa. Verinen uloste on aina tutkittava lääkärillä!

 

Psyykkisiä oireita kuten – Itsemurha-ajatukset (harvinainen – käänny aina psykologin puoleen näissä tapauksissa) – Epävarmuus tulevasta – Epätoivo – Alakuloisuus / masentuneisuus – Pelko – Suru – Häpeä – Itse-inho – Viha

 
 
 
 
 

Kuinka ärtyneen suolen oireyhtymän oireet rajoittavat elämää

 

 

 

Nämä tiedot tulevat suoraan ärtyneestä suolesta kärsiviltä potilailta, jotka ovat vastanneet IBS-oireet kyselyyni. Tässä osassa kyselyä oirevaihtoehtoina oli “Ärtynyt suoli on…” – Estänyt parisuhteen hankkimisaikeeni – Vaikeuttanut seksielämääni – Vienyt kykyni hallita elämääni – Hajottanut tai vaikeuttanut parisuhde-elämääni – Pakottanut minut muokkaamaan vaatetustani – Vaikeuttanut työelämääni tai estänyt työelämässä pysymisen – Estänyt tai merkittävästi vaikeuttanut harrastuksissa käyntiä – Rajoittanut kykyäni matkustaa, käydä kaupassa, elokuvissa jne On huomioitava, että vastausvaihtoehtona oli myös “muu rajoite”. Näitä vastauksia ei ole laitettu kyselyn tuloksiin, sillä vastaukset olivat yleensä synonyymejä yllä oleville tai asioita jotka liittyivät kyselyn muihin osa-alueisiin.

 
 
 
 
 
 

Ärtyneen suolen vaikutus parisuhteissa on merkittävä. Noin 8,6% vastanneista (6/70) kokee, että IBS on estänyt parisuhteen muodostumisen, kun taas 30% vastanneista (21/70) kokee seksielämän vaikeutuneen ärtyneen suolen vuoksi. Myös parisuhteen kariutumista tai vaikeuksia ylläpitää sitä on nähtävissä, sillä jopa 22,8% vastanneista (16/70) kertoo hankaluuksista tässä osassa elämäänsä.

 
 
 

Mikäli tämä pitää väestötasolla paikkaansa, voi olla että Suomen 900 000:sta IBS-potilaasta jopa yli 205 000 henkilöä saattaa kokea vaikeuksia parisuhteen ylläpitämisessä oireyhtymän takia. Tässä on tärkeää huomioida tämän kyselyn pieni koko, sekä se, että arvio ärtyneen suolen yleisyydestä Suomessa heittelee noin 5-16,5% välillä. Olen tässä laskelmassa käyttänyt 16,5% yleisyysarviota, joskin arvioit IBS:n yleisyydestä Suomessa heittelevät 5-16,5% välillä.

 
 
 

Myös työelämässä pysyminen tai siihen pääseminen näyttäisi olevan ongelma – jopa 47,14% vastanneista (33/70) kertoi kokevansa haasteita tässä elämän osa-alueessa. Mikäli tämä trendi kertoisi kaikista kärsijöistä, joita on 900 000 suomessa, tämä tarkoittaisi sitä, että hieman yli 424 000 suomalaista kokee työelämässä pysymisen vaikeana ärtyneen suolen vuoksi.

 
 
 

Jos näin on, on kyseessä taloudellisesti katastrofaalinen lukema.

 
 
 

Ärtyneen suolen oireyhtymän vaikutus on iso myös sosiaalisen elämän kohdalla. Toki tähän liittyy parisuhteet, mutta tässä fokusoin eritoten kokemukseen siitä, että IBS on “rajoittanut sosiaalista elämääni”. Tähän vastasi huimat 38 henkilöä. Näin ollen jopa 54,28% vastanneista kokee sosiaalisen elämän vaikeaksi IBS:n vuoksi.

 
 
 

Tämän lisäksi hieman useampi vastaaja (40/70), eli 57,14% vastaajista, koki kaupassa, elokuvissa ja matkoilla käymisen ongelmallisena.

 
 
 

Tämänkin voi nähdä psyykkisen ongelman lisäksi fyysistä kuntoa laskevana ongelmana ja taloudellisena ongelmana. Talouteen tämä vaikuttaa toki sen vuoksi, ettei näissä paikoissa käydä, mutta myös fyysisen kunnon laskiessa taloudellinen kuorma nousee, kun sairastumisia tulee lisää.

 
 
 

Suomalaiset tuppaavat muutenkin olemaan hieman yksinäisempää porukkaa kuin olisi ehkä terveellistä henkiselle hyvinvoinnille, mutta näyttäisi siltä että näin on eritoten IBS-potilaiden kohdalla.

 
 
 

Tätä yksinäisyyttä pahentaa myös vaikeus käydä harrastuksissa. Tämän lisäksi harrastuksiin kuuluu usein liikunta, joten on mahdollista, että IBS myös laskee kuntoa suurella osalla väestöä. IBS-kyselyyni vastanneista, jopa 50% (35/70) kokee harrastustoiminnan ongelmallisena.

 
 
 

IBS näyttäisi vaikuttavan myös itseilmaisuun, muuttaen esimerkiksi pukeutumista. Itseilmaisuun toki liittyy harrastustoiminta ja seksuaalisuus, mutta näiden lisäksi huimat 64,28% vastanneista (45/70) kokee ärtyneen suolen muokanneen heidän pukeutumistaan.

 
 
 

Pukeutuminen on ollut kautta ihmishistorian yksi tärkeimpiä itseilmaisun keinoja ja tällä on merkittävä vaikutus henkilön itsetuntoon.

 
 
 
 
 

Minkälaisia tunteita ärtynyt suoli herättää siitä kärsivien päivittäisessä elämässä

 

 

 

Tässä osassa kyselyä vastattiin toteamukseen “Ärtynyt suoli on aiheuttanut seuraavia tunteita”: – Itsemurha-ajatukset – Epävarmuus tulevasta – Epätoivo – Alakuloisuus / masentuneisuus – Pelko – Suru – Häpeä – Itse-inho – Viha Kuten aiemmassakin osiossa, vastaajien oli mahdollista vastata myös “muu tunne”. Usein nämä olivat synonyymejä yllä oleville, joten niitä ei otettu huomioon erillisinä vastauksina vaan valittiin sopivin vastaus vaihtoehto yllä olevista.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kysely näyttää hyvin sen, että ärtyneen suolen oireyhtymä voi olla psyykkisesti erittäin rankka. Julkisen terveydenhuollon tulisi ottaa tämä selkeästi paremmin huomioon ärtyneen suolen hoidossa, sillä nämä negatiiviset tunteet vaikuttavat omalta osaltaan ärtyneen suolen oireyhtymän oireiden rajuuteen. Esimerkiksi erään vuoden 2018 tutkimuksen mukaan (1) kipukatastrofiointi, eli kansanomaisesti sanottuna “panikointi” kipuun liittyen, vaikuttaa voimakkaasti potilaan suoliston herkkyyteen ja kykyyn hyväksyä tilanne. Suoliston herkkyys taas vaikuttaa suoraan siihen, kuinka usein ärtyneen suolen oireita koetaan ja samalla myös elämänlaatuun. Myös eräs vuoden 2015 tutkimus (2) osoittaa selkeästi, kuinka negatiiviset tunteet nostavat kiputuntemusta. Etenkin masennus ja ahdistus vaikuttavat selkeästi kipukokemukseen. Tämän lisäksi seuraavat asiat vaikuttavat negatiivisesti, eli kipua lisäävästi: – Muisti aiemmin tapahtuneesta asiasta – Ajatuksen fokusoiminen tapahtumaan negatiivisella sävyllä (“pakoltakin sattu!”) – Tuntemukseen tai tapahtumaan fokusoiminen / asian ajattelu – Katastrofisointi (“varmaan syöpä! Mitä mä nyt teen?” / “Ei siel varmana oo vessaa – mitä mä teen? Apua!”) Positiiviset tunteet taas näyttäisivät vähentävän kipua ja mahdollisesti vähentävät kivun kroonistumista.

 
 
 
Ärtyneen suolen oireyhtymässä, psyykkiset ongelmat voivat tulla nykytilanteen stressaavuudesta, kuten esimerkiksi juurikin ärtyneestä suolesta johtuvista ongelmista ja kivuista. On silti huomioitava potilaan tausta – lapsuuden traumaattiset kokemukset voivat aiheuttaa lapsessa selviytymiskeinoja, jotka ovat aikuisiällä ongelmallisia. Näitä selviytymiskeinoja kutsutaan tunnelukoiksi ja ne voivat voimistua aikuisiällä. Yksi hyvä tapa hoitaa tunnelukkoja ja negatiivisia minä-kuvia on Emotional freedom techniques, eli EFT, jonka ollaan todettu olevan eritoten tehokas trauman jälkeisessä stressioireyhtymässä ja ahdistuksen hoidossa. Tämän lisäksi tunnelukkojen hoito skeematerapialla on todella tehokas keino hoitaa lapsuuden traumoja.
 
 
 

Kun mietimme esimerkiksi häpeän tunnetta tai itse-inhoa ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsivien elämässä, on hyvinkin mahdollista, että näiden tunteiden alkuperä on lapsuudessa. Ehkäpä sinua kiusattiin koulussa tai koit perheessä hylkäämisen kokemuksia, jotka saivat sinut ylensyömään. Mahdollisesti tämän ylensyönti taas aiheutti kovempaa kiusaamista tai hylkäämistä. Voi siis olla, että IBS vahvistaa näitä jo osittain olemassa olevia tunteita. Toisaalta on myös toki täysin mahdollista että näin ei ole, jolloin IBS on näiden tunteiden juurisyy. Joka tapauksessa, on tärkeää tiedostaa, että ylensyömisen ja häpeän tai itse-inhon yhdistelmä on mahdollisesti hyvinkin iso asia ärtyneessä suolessa. Tiedät jo, että negatiiviset tunteet saavat aikaan kipukokemuksen lisääntymisen ja olet varmasti myös tietoinen siitä, että stressi lisää ärtyneen suolen oireiden vakavuutta. Myös ylensyönti voi aiheuttaa ärtyneessä suolessa ongelmia. Itseasiassa, IBS:ää huomataan enemmän ahmimishäiriöstä kärsivillä ja isot volyymit ruokaa ja iso määrä kaloreita tuppaa puskemaan ruokaa eteenpäin kovalla tahdilla. IBS-d:ssä, eli ripulipohjaisessa ärtyneessä suolessa, tämä ruoan eteenpäin työntyminen on monenkertaisesti vauhdikkaampaa kuin normaalisti. Ummetuspainoitteisessa taas tämä niin kutsuttu gastrokolinen heijaste on mahdollisesti hidastunut. Voit lukea lisää ravinnon ja ruokailutapojen vaikutuksesta tästä.

 
 
 
 
 
 
 

Mitä ovat ärtyneen suolen

 

oireyhtymän fyysiset oireet

 

 

 

Tässä osassa kyselyä kerrottiin erinnäisistä fyysisistä oireista, joita olivat: – Aivosumu ja päivittäinen väsymys – Tajunnan menetys – Virtsaamistiheyden lisääntyminen – Vaihteleva vatsan toiminta – Ummetus – Ripuli – Alaselän, vatsan tai lantion kipuilua / kramppailua – Fyysistä pahoinvointia – Turvotusta ja / tai mahan turvotusta (ilmavaivoja) – Kovaa kipua 1-3 päivää viikossa – Kovaa kipua 4-7 päivää viikossa

 
 
 
 
 
 
 
 

Harmikseni joudun toteamaan, että ensimmäisellä kyselykierroksella unohdin täysin yhden oireen kysymisen, eli “aivosumun”. Koska kyselyyn vastattiin enimmäkseen anonyymisti, en voi kysyä tätä jälkikäteen jo vastanneilta. Näin ollen, aivosumua on luultavammin huomattavasti enemmän. Tajunnan menettämistä koki onneksi selkeä vähemmistö. Näitä ei pidä kuitenkaan sivuuttaa. Tajunnan menetystä oli kokenut kaksi vastajista, joka valitettavasti oli sen verta vähän, ettei excel sitä laittanut numerona kuvaajaan. Silti tämä tarkoittaa sitä, että noin 2,85% IBS potilaista saattaa kokea tajunnan menetystä, joka yleensä johtuu valtavasta kivusta. Jos tämä kielii yhtään siitä, mitä tapahtuu väestötasolla, niin Suomessa saattaa jopa noin 25 650 ihmistä kokea tajunnan menetystä IBS:n vuoksi. Tätä selkeästi suurempi ongelma, vastausmäärien perusteella, oli kovan kivun kokemus. 4-7 päivässä kovaa kipua kokeneita oli 9/70, eli noin 12,85%. Ei liene vaikea kuvitella kuinka hankalaksi elämä menee, kun kipua koetaan jopa joka päivä. Tämä ei kuitenkaan ole ihme, sillä IBS on kroonisen kivun oireyhtymä. Onneksi ärtyneen suolen oireita voidaan lievittää usein tehokkaasti kokonaisvaltaisella hoidolla, myös silloin kun ongelma on ollut päällä jo pidempään. Toki mitä aiemmin ongelmaa saadaan hoidettua, sen helpompaa oireiden vähentäminen ja poissa pitäminen on. Kovaa kipua koettiin myös hieman harvemmin viikossa, joskin useamman henkilön kohdalla. Jopa 22/70 vastaajaa, eli 31,42% kaikista vastaajista, kokee kovaa kipua 1-3 päivää viikossa. Jos laskemme nämä kaksi vastausvaihtoehtoa yhteen, jonka voimme tehdä sillä kukaan ei vastannut molempia, saamme tulokseksi 31/70. Toisin sanoen, jopa 44,28% ärtyneen suolen oireyhtymän potilaista kokee kovaa kipua vähintään yhden päivän aikana viikossa ja usein kipua koetaan monena päivänä viikossa. Jos tämä pitää paikkaansa isommalla skaalalla, voi olla että jopa hieman yli 398 000 suomalasta kärsii kovista kivuista viikottain IBS:n vuoksi. Turvotusta, joka lienee ärtyneen suolen tunnetuin oire, löytyi miltei jokaisella vastanneista. Turvotusta ja ilmavaivoja koki huimat 62 vastaajaa, eli 88,57% kaikista kyselyyn vastanneista. Eipä ihme, että 64,28% ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsivistä kokee IBS:n pakottaneen heidät muokkaamaan vaatetustaan. Tähän toki liittyy vahvasti häpeän tunne, sillä kukapan nyt haluaisi näyttää 10 kiloa lihavammalta ja päästää ilmaa koko ajan. Nämä ovatkin asioita joita tulisi ehdottomasti ottaa huomioon ärtyneen suolen hoidossa.

 
 
 
Fyysistä pahoinvointia, eli oksettavaa oloa, koki huimat 41 henkilöä, joka oli 58,57% kaikista vastaajista. Omasta kokemuksestani voin sanoa, että tätä voisi kuvailla lievänä oksennustaudin tunteena – tunne on etova mutta sen kanssa pärjää. Tähän liittyen, on tärkeää tiedostaa, että IBS voi myös johtua Noroviruksesta tai muista samankaltaisista virus- tai bakteeri-infektioista. Jopa huimat 13% Noroviruksen saaneista voivat saada IBS:n sen jälkeen (3). On siis täysin mahdollista, että osa fyysisestä pahoinvoinnista ärtyneessä suolessa juontaa juurensa infektiosta.
 
 
 

Toki on otettava myös huomioon muut tekijät. Krooniset kivut, kuten IBS, voivat aiheuttaa Vaguksen, eli kiertäjähermon, ongelmia. Nämä taas voivat johtaa esimerkiksi vatsahappojen epätasapainoon (4), vaikeuttaen ruoan sulamista jos happoja on liian vähän tai aiheuttaen närästystä jos happoja on liikaa. Alaselän, vatsan tai lantion kipuilua / kramppailua koki jopa 64,28% vastanneista (45/70). Tämä liittyy selkeästi myös kovan kivun kokemiseen ja vaatetuksen muuttamiseen. Usein nimittäin kova vatsakipu estää tiukkojen vaatteiden laittamisen. Tämä johtuu niin kutsutuista mekanoreseptoreista, jotka infoavat aivoa kovan paineen tai iskun kokemisesta (5). Tarpeeksi paljon infoa kun lähtee näistä reseptoreista aivoille, aivot voivat tulkita asian vaarallisena ja tuottavat kivun tunteen. Ärtyneessä suolessa paineeseen reagoivat hermot ovat yliherkkiä ja saattavat kokea kevyenkin paineen vaaratilanteena, aiheuttaen aivoissa kipureaktion synnyttämisen (5). Tämä voi valitettavasti myös aiheuttaa ongelmia seksin aikana tai sen jälkeen, etenkin naisilla joilla puoliorgastinen tila voi jatkua pidempään, aiheuttaen lihasten kipuilua ja kramppeja. Tällöin mekanoreseptorit ovat yliherkkinä myös muualla kuin “vain” suolistossa. Virtsaamistiheyden lisääntymistä koki 42,85% vastanneista, eli 30 henkilöä. Tähän voi olla montakin syytä. Ensinnäkin ummetus saattaa painaa virtsarakkoa, jolloin virtsarakko on käytännössä pienempi. Toisaalta on myös mahdollista, että tähän liittyy lantionpohjan häiriöt, joita onkin IBS potilailla suhteellisen usein. Kirjoitan myöhemmin tästä aiheesta erillisen blogin, sillä aihetta on tutkittu yllättävän paljon. Vaihtelevaa vatsan toimintaa, ripulointia ja ummetusta koettiin oireyhtymälle tunnusomaisesti. Yleisesti ottaen ummetusta on hieman vähemmän kuin ripulia, kuten tässäkin kyselyssä näkyy. Vatsan toiminta voi vaihdella normaalista ummetukseen tai ripuliin helposti päivittäin, joka vaikeuttaa juurisyiden ja laukaisevien tekijöiden löytämistä. Valitettavan usein tässä katsotaan vain ruokavaliota, joka saattaa helposti johtaa epävarmuuden, epätoivon ja katastrofisoinnin syntymiseen. Usein näissä tilanteissa ajattelu menee jotakuinkin tähän malliin: “Mut enhän mä syönyt mitään ihmeellistä! Eks tää ruoka sittenkään sopinut mulle? Mutta eilenhän kaikki oli ok!”. Tämä voi johtaa ajatteluun siitä, että itsessään on jotain vikaa tai että ongelma onkin jokin “vaarallisempi”. Myös ajatukset siitä, ettei tämä koskaan tule korjaantumaan ovat hyvin yleisiä.

 
 
 
Ärtyneen suolen oireyhtymän kohdalla olisikin tärkeää, että niin lääkärit kuin potilaatkin ymmärtäisivät ja muistaisivat seuraavat asiat: 1) IBS on monimutkainen ja kokonaisvaltainen kroonisen kivun oireyhtymä 2) Ärtynyttä suolta tulee hoitaa monipuolisesti, eikä fiksoida liikaa yhden asian muokkaamiseen (esimerkiksi ruokavalio). Näin ollen, hoidossa tulisi huomioida erittäin laaja skaala eri asioita, kuten psyykkiset ja fyysiset taustat, ikä ja sukupuoli, allergiat ja taudit yms. 3) Jokaisen hoitointervention tulisi olla joko juurisyitä korjaava – esim parasiittien poistaminen kehosta tai lapsuuden traumojen purkaminen – tai oireita selkeästi lievittävä. Näin juurisyiden hoitaminen ja / tai normaaliin elämään palaaminen mahdollistetaan parhaiten.
 
 
 

Toisin sanoen, mikäli tilanne muuttuu päivästä toiseen, on luultavaa että joko juurisyytä ei ole hoidettu tai, että joku päivittäinen tai viikottainen asia triggeröi IBS:n uudelleen ja uudelleen. Jos et ole muuttanut ruokavaliotasi vähään aikaan ja oireet silti tulevat “yht’äkkiä” takaisin, on mietittävä muun asian muuttamista.

 

Millaisia hoito- ja omahoitomahdollisuuksia IBS:ästä kärsiville on tarjolla?

 
 
 

Valitettavan usein yhteiskuntamme painottaa vain oireiden hoitoa, eikä juurikaan juurisyiden hoitoa. Ärtyneen suolen kohdalla tämä on ehkä jokseenkin ymmärrettävämpää kuin normaalisti, sillä IBS voi johtua hyvinkin monesta eri syystä ja sen ymmärtäminen saattaa olla erittäin vaikeaa. Tästä huolimatta olen itse sitä mieltä, että juurisyiden hoito tulisi aina olla hoidon keskiössä, vaikka toki oireitakin joudutaan hoitamaan, jotta potilas jaksaa ja pärjää. Tosin, samalla hengenvedolla sanottakoot, että jos hoito osuu “napakymppiin”, voivat oireet vähentyä merkittävästi suhteellisen nopeastikin.

 

Mutta, mitä hoitoja ylipäätänsä on tarjolla? 1) On muutamia lääkkeitä, jotka saattavat olla hyvä tilapäinen apu pahimman kohtauksen aikana tai ennakkoon otettuna, kuten esimerkiksi Immodium. Lääkkeiden kohdalla pitää kuitenkin muistaa aina nämä tärkeät seikat: – Lääkkeet tulee aina saada lääkäriltä, ei muualta – Lääkkeitä tulisi käyttää mahdollisimman vähän, samalla kun hoidat ongelmien juurisyitä, ellei lääkäri muutoin ohjeista – Lääkkeillä on miltei aina sivuvaikutuksia ja jotkut saattavat jopa aiheuttaa pidempiaikaisia muutoksia kehossasi (siis myös huonoja muutoksia) 2) Erinnäiset hoidot voivat saada muutoksia aikaan oireissasi, joko pidempi-aikaisesti tai tilapäisesti. Esimerkiksi rentouttava hieronta voi auttaa vähentämään akuuttia stressiä ja täten vähentää oireita. Tässäkin tulee kuitenkin miettiä, että jos hieronta auttaa, niin mitäköhän juurisyitä hoitava psykologinen hoito saisi aikaan? Tai entäpä unen parantaminen? 3)Jotkin lisäravinteet voivat myös olla hyödyllisiä, joko väliaikaisesti tai joskus jopa pidemmän päälle. Suosittelenkin joidenkin lisäravinteiden käyttöä. Näistä voit lukea lisää täältä. 4) Tärkeimmät hoitomuodot ovat kuitenkin aina juurisyiden hoitoihin liittyviä. Jos siis epäilet parasiittia, allergiaa tai intoleranssia, käy lääkärissä. Ongelma voi myös johtua lantionpohjasta, joskin tämä on harvinaista ja yleisempää naisilla ja ummetuspohjaisessa ripulissa. Kokemukseni ja lukemieni tutkimusten mukaan yleisimpiä syitä ärtyneelle suolelle ovat erinnäiset psyykkiset traumat / stressi ja mahdollisesti näistä johtuvat elämäntapojen ongelmat, kuten huono uni, huonot ruokailutottumukset yms. Näihin liittyy toki hyvin vahvasti lapsuuden traumat ja syömishäiriöt. Näitä ongelmia voi hoitaa ja oireita voidaan vähentää merkittävästi, kuten useat asiakaani ovat huomanneet.

 
 
 
 
 

Tanjan palaute (8 tapaamista / 4kk hoitoa)

 
 

“Unen laatu on parantunut huomattavasti ja IBS:n oireilu on vähentynyt merkittävästi hoidon aikana. ​ Kevin osaa pitää turvallisen ilmapiirin kipeidenkin asioiden käsittelyssä, joka on tärkeää mm. traumoja purkaessa.”

 
 
 
Lue lisää asiakaspalautteita
 

Lähteet:

 
 
 
 
 

Varaa itsellesi ilmainen tunnin konsultaatio! Konsultaatio voidaan pitää puhelimitse, netitse tai Espoon Olarissa, eikä se sido sinua mihinkään.